Ładowanie strony...


Regulamin kriokomory

Zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej mają zastosowanie w terapii licznych schorzeń,
przy odpowiedniej kwalifikacji są bezpieczne i szybko przynoszą pozytywne efekty
zdrowotne, jednak mogą być realizowane wyłącznie po odpowiednim przygotowaniu
do zabiegu. Jest to konieczne ze względu na kontakt z bardzo niskimi temperaturami
sięgającymi minus 110-135 ºC.

Przedstawiamy Państwu zalecenia, do których należy bezwzględnie stosować się
przed, w trakcie i po rozpoczęciem krioterapii:

1. Wstępne, kwalifikacyjne, badanie lekarskie przed pierwszym wejściem do kriokomory przeprowadzone
jest przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej lub lekarza specjalistę medycyny fizykalnej
i balneoklimatologii z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej.
Do serii zabiegów obowiązuje jedna kwalifikacja.

2. Korzystanie z usług kriokomory równoznaczne jest ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie
ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z krioterapii ogólnoustrojowej, wyraża
zgodę na zabieg oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3. Z kriokomory może korzystać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.

4. Personel kriokomory zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu
zabiegu, oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.
5. Przed skorzystaniem z zabiegów, w czasie ich trwania lub podczas serii zabiegów nie wolno przyjmować
żadnych leków ani poddawać się żadnym innym zabiegom medycznym lub paramedycznym bez
konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą.

6. Przed wejściem do kriokomory wszelką biżuterię oraz metalowe akcesoria należy zdjąć, należy również
wyjąć soczewki kontaktowe. W dniu zabiegu nie można pić alkoholu, ani przyjmować żadnych używek.

7. Nie należy stosować żadnych kremów, balsamów oraz żadnych substancji natłuszczają-
cych, skóra pacjenta powinna być sucha a wszelkie zawilgocenia na ciele usunąć ręcznikiem.
8. Pacjenci przygotowani do zabiegów powinni posiadać stroje z przeznaczeniem do kriokomory.
Obowiązuje strój bawełniano-wełniany. Strój taki powinien zawierać:

• spodenki (spodenki powinny zapewniać komfort psychiczny pacjenta podczas zabiegu, powinny
być krótkie i obcisłe, [założenie luźnych spodenek typu bokserki powoduje nieprzyjemne
ocieranie zamrożonego brzegu nogawki o udo, niekiedy prowadząc do podrażnień skóry,
mężczyźni korzystają z komory kriogenicznej z odsłoniętymi torsami, kobiety powinny zakładać
bawełniane staniki lub niewielkie topy,

• skarpetki do kolan [bawełniane lub wełniane]

• maseczkę przeciwpyłową (maskę nakłada pacjent na twarz bezpośrednio przed wejściem do
kriokomory założenie jej wcześniej może spowodować nagromadzenie wilgoci w warstwie gazy)

• rękawiczki, opaskę na uszy

• dodatkowo każdy pacjent powinien używać obuwia z drewnianą podeszwą
(na wyposażeniu KaMobila).

Zakładanie wszelkiego typu koszul czy podkoszulek mija się z celem zabiegu, gdyż zasłanianie czę-
ści ciała ubraniem znacznie upośledza proces wymiany ciepła w trakcie zabiegu.

9. Zabrania się wchodzenia do kriokomory pacjentom, którzy nie posiadają wyżej wymienionego stroju.

10. Każdorazowo przed zabiegiem ogólny stan pacjenta łącznie z pomiarem ciśnienia tętniczego i tętna
kontroluje i potwierdza zapisem technik medyczny obsługi kriokomory. Około godziny przed rozpoczęciem
seansu należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego.

11. Po przeprowadzeniu badania ciśnienia krwi u pacjenta terapeuta obsługujący kriokomorę każdorazowo
podejmuje decyzje o dopuszczeniu pacjenta do zabiegu.

12. Przed wejściem do kriokomory pacjent powinien pozbyć się stresu i być zrelaksowany.

13. Do kriokomory pacjentów wprowadza technik KaMobila informując pacjentów o całym przebiegu
zabiegu oraz zagrożeniach i zachowaniu. Niedopuszczalne jest wchodzenie do kriokomory bez zgody
obsługi komory.

14. W trakcie pobytu w kriokomorze należy chodzić po okręgu, wykonując spokojne ruchy. Nie biegać, nie
robić przysiadów czy pompek. Nie wolno pocierać ciała, przecierać oczu, poklepywać się ani dotykać
innych osób lub ścian kabiny zabiegowej, ponieważ można odmrozić daną część ciała.

15. Wchodząc do pierwszego przedsionka zamykamy za sobą śluzę. W pierwszym pomieszczeniu
panuje temperatura -60 stopni C , obsługa otwiera kolejne drzwi, wchodzimy do drugiego pomieszczenia
z temperaturą od minus 120 do minus 140 stopni C. W głośnikach słychać muzykę,
a obsługa KaMobil pyta o odczucia: jeśli wszystko jest w porządku unosimy kciuki w górę.
Zabieg trwa nie więcej niż 3 minuty.

16.Należy oddychać spokojnie, w żadnym razie nie należy zdejmować maski ochronnej.

17.Nie należy opierać się o ściany kabiny zabiegowej.

18. W żadnym wypadku nie należy zaglądać pod osłony dysz wylotowych (kratkę).

19. Zabrania się pozostawania pacjentów w kriokomorze bez nadzoru obsługi.

20.Należy bezwzględnie stosować się do poleceń personelu obsługującego. Komora zaopatrzona
jest w drzwi awaryjne na wypadek konieczności szybkiego jej opuszczenia.

21. Gdy pacjent poczuje nienaturalne reakcje swojego ciała (duszności, nadmierne drżenie, omdlenie itp.)
powinien jak najszybciej opuścić wnętrze kriokomory.

22. Personel obsługujący powinien pozostawać w ciągłym kontakcie wzrokowym z pacjentami, w przypadku
zaobserwowania dziwnego zachowania u pacjenta należy bezwzględnie przerwać zabieg i jak
najszybciej wyprowadzić go z wnętrza kriokomory.

23. Po wyjściu z kriokomory pacjent zdejmuje maseczkę, opaskę i rękawiczki, spuszcza do połowy skarpetki
i udaje się na obowiązkową rozgrzewkę w celu ogrzania organizmu zgodnie z zaleceniami personelu
medycznego.

24. Personel kriokomory zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu
zabiegu oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.

Prosimy także o sygnalizowanie lekarzowi lub osobie nadzorującej zabiegi
krioterapii wszelkich innych okoliczności mogących mieć wpływ na wykonanie
zabiegu (lęk przed zabiegiem, klaustrofobia, odmrożenia doznane w latach
ubiegłych, zaburzenia ciśnienia, gorsze samopoczucie, infekcja, uszkodzenia skóry
itp.). Personel medyczny dołoży wszelkich starań aby zabieg dostosowany był do
indywidualnych potrzeb i tolerancji klientów.

Najlepsze efekty leczenia zimnem osiąga się, stosując serię zabiegów minimum
10 wejść do kriokomory.


Pobierz regulamin

logo-white-footer

KaMobil to komora kriogeniczna zespolona z samochodem. Całkowicie samodzielna i samowystarczalna.

KaMobil ma wszystkie zalety i udogodnienia komory stacjonarnej plus możliwość szybkiego przemieszczania się.

COPYRIGHT - Z-AUDIOMED - 2019