Ładowanie strony...


Prof.

Reinhard
Fricke


Pionier i ambasador krioterapii w Europie i na Świecie

W 1980 opublikował pierwszą pracę naukową łączącą leczenie konwencjonalne z nowością w medycynie – krioterapią.

W 1982 roku pod jego kierownictwem zbudowano pierwszą w Europie (Niemcy), a drugą na świecie kriokomorę do zabiegów całego ciała.Prof. dr hab. n. med

Zdzisław
Zagrobelny


(1932-2011) Inicjator, twórca i propagator polskiej szkoły krioterapii

„Ojciec polskiej krioterapii”

Jeden z najwybitniejszych ekspertów rehabilitacji,  uznany autorytet w Polsce i za granicą.

Autor memorandum do ówczesnego  Ministerstwa Zdrowia o kriostymulacji.

19.09.2002 r. to oficjalne narodziny nowej dziedziny w polskiej medycynie: krioterapiimgr. inż

Zbigniew
Raczkowski


Ekspert konstruktor i wynalazca

twórca trzeciej na świecie, a pierwszej w Polsce kriokomory (1989r)

„Matka polskiej krioterapii”

„Kiedy przed laty mówiłem lekarzom, że człowiek wejdzie do minus 160 stopni i jeszcze dobrze mu to zrobi, stwierdzili, że jestem niespełna rozumu.”Historia leczniczego stosowania zimna jest tak stara jak medycyna. Leczenie zimnem stosowali już starożytni Egipcjanie około 2500 lat p.n.e. Hipokrates – V w. p.n.e. – zalecał hipotermię dla zmniejszenia obrzęku, krwawienia, czy bólu.

O nowoczesnej kriogenice można mówić od czasów zdobycia przez fizyków umiejętności skraplania gazów i ich przechowywania, to jest od końca XIX wieku. Ówcześni fizycy, w tym również Polacy, dokonali nie tylko skroplenia tlenu, dwutlenku węgla, azotu, powietrza i wodoru, ale i wymyślili przemysłową produkcję tych płynnych chłodziw.

W pierwszej połowie XX wieku rozwinęła się kriobiologia – nauka o zmianach w komórkach i tkankach pod wpływem działania na nie temperatur zamrażających. Chłodziwa płynne znalazły zastosowanie w leczeniu zmian dermatologicznych i powierzchniowych nowotworów łagodnych i złośliwych. W latach 70. ubiegłego stulecia narodziła się koncepcja krioterapii zastosowanej w rehabilitacji.

KRIOTERAPIA NA ŚWIECIE I W POLSCE:

  • 1979 rok – przedstawienie zasad krioterapii przez jej odkrywcę dr Toshiro Yamauchiego z Reiken Rlieumatism Yillage Institute w Oita (Japonia) na Europejskim kongresie Reumatologii w Wiesbaden.
  • 1980 rok – pierwsza publikacja na temat krioterapii prof. Reinhardta Fricke
  • 1982 rok – pierwszy aparat do terapii zimnym powietrzem prof. Reinhardta Fricke w Europie (Niemcy)

W POLSCE:

  • 1982 rok – pierwsze w Europie urządzenie do leczenia oparzeń ciekłym azotem konstrukcji mgr inż. Zbigniewa Raczkowskiego
  • 1983 rok – wprowadzenie przez prof. dr hab. n. med. Zdzisława Zagrobelnego krioterapii do fizjoterapii w Polsce, oraz pierwsze urządzenia do miejscowej krioterapii konstrukcji mgr inż. Zbigniewa Raczkowskiego na zamówienie katedry Rehabilitacji AWF we Wrocławiu
  • 1989 rok – pierwsza w Polsce, a trzecia w świecie (po Japonii i RFN) komora niskotemperaturowa w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu (konstruktor mgr inż. Zbigniew Raczkowski)
  • 1995 rok – pierwsza na świecie, składana komora niskotemperaturowa konstrukcji mgr inż. Zbigniewa Raczkowskiego.
  • 1996 rok – (18 marca) otwarcie kriokomory w Instytucie Rehabilitacji Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF we Wrocławiu.


logo-white-footer

KaMobil to komora kriogeniczna zespolona z samochodem. Całkowicie samodzielna i samowystarczalna.

KaMobil ma wszystkie zalety i udogodnienia komory stacjonarnej plus możliwość szybkiego przemieszczania się.

COPYRIGHT - Z-AUDIOMED - 2019